BioMant Herbi

BioMant Herbi

BioMant Herbi

BioMant Herbi

Mantis je razvio BioMant Herbi sistem za prskanje specijalno za upotrebu bioloških herbicida kao što su na primer sa aktivnom supstancom Nonanska (pelargonska) kiselina, koja se tretira u veoma velikim količinama (npr.Finalsan® 166 l/ha) da bi se postigao željeni efekat. Međutim uređaj je pogodan i za druge tečnosti kao što su npr. sredstva za jačanje biljaka (đubriva).

 

SUZBIJANJE KOROVA POMOĆU BIO-HERBICIDA

 

BioMant Herbi sistem za prskanje je Mantis razvio specijalno za upotrebu bioloških herbicida, npr. sa aktivnom supstancom Nonanska (pelargonska) kiselina, međutim može se koristiti i za druge tečnosti kao što su npr. biološka sredstva za jačanje (đubriva). 

 

Za razliku od hemijskih herbicida se kod herbicida sa bio-aktivnim supstancama izbaciti jedna veoma veća količina, da bi se postigao željeni efekat (npr Finalsan 166 l po ha). Optimalno raspoređivanje potrebne količine aktivne supstance se postiže injektor raspršivačima u kombinaciji sa dokazanim fleksibilnim kapuljačama od Mantis-a, koji automatski izbegavaju prepreke kao što su npr. kante za smeće, znakovi na putu, semafori i slično. 

Zbog potrebne velike količine bio-herbicida je BioMant Herbi u prvoj liniji koncipiran kao priključni sistem za prskanje za različita vozila, da bi se mogao poneti jedan dovoljno veliki rezervoar. 

BioMant Herbi model sa električnim kolicima nudimo kao priključni sistem za prskanje sa električnim kolicima. Ova kolica imaju svoj sopstveni električni pogon i upravlja se slično kao jednoosovinac, “peške”. BioMant Herbi sa električnim pogonom je veoma okretno i ima vreme rada od oko 5 sati. Brzina se da ograničiti ograničivačem brzine od 1-6 km/h. 

BioMant Herbi “prskalica” može se i priključiti i na druga vozila (Quad-vozila, traktor, itd.).

herb herb herb
Proizvodi