MANKAR® ULV Sistem za prskanje herbicida za ekonomičnu i ekološku kontrolu korova

MANKAR®-Ručni (ručni uređaj za najviši stepen fleksibilnosti)
MANKAR®-Roler (uređaj na guranje za posebno ujednačeno prskanje)
MANKAR®-Pogon (sklopivi dodatni uređaji za primenu na velikim površinama)
MANKAR®-Pogon sa tehnologijom senzora (dodatni, senzorski kontrolisani uređaji za površine sa mestimičnom pojavom korova) 

MANKAR® prskalice štede....
Novac: i do 80% manja potrošnja herbicida
Vreme: brza realizacija primene
Težinu: samo herbicidi bez vode 

Najbolja raspoloživa tehnologija: MANTIS ULV SISTEMI ZA PRSKANJE 

MANKAR® Oblasti primene:
Baštovanstvo i uređivanje zelenih površina;
Rasadnici jelki;
Rasadnici;
Vinogradi;
Uzgajanje dekorativnih biljaka;
Komunalne površine i industrijski objekti. 

MANKAR® ULV sistemi za prskanje nude specijalizovana rešenja za primenu herbicida, kod:
- Baštovanstva i uređivanja zelenih površina;
- Rasadnika / rasadnika jelki;
- Voćnjaka i vinograda;
- Povrtarskih bašti;
- Uzgajanja dekorativnih biljaka;
- Komunalnih površina i industrijskih objekata. 

Modeli obuhvataju ručne uređaje (MANKAR®-Ručni), uređaje na guranje (MANKAR®-Roler), sisteme za prskanje za frontalno ili zadnje montiranje i stavljanje na traktore, male traktore i motokultivatore (četvorotočkaše) (MANKAR®-Pogon). Koji od ovih modela će vam najviše odgovarati zavisi , pre svega, od površine koju bi trebalo tretirati, ili od odgovora na sledeća pitanja:
- Koliko je velika površina koja bi trebalo da bude tretirana?
- Da li je površina celokupna ili podeljena na veoma male parcele?
- Da li bi kontrolu korova trebalo sprovesti korišćenjem ručnih uređaja ili motornih vozila?
- Koje su karakteristike površine (npr. padina, neravan teren, uslovi zemljišta?) 

MANKAR® ULV sistemi za prskanje su prvenstveno razvijeni za nerastvorenu primenu glifosata (npr. Roundup proizvodi). Međutim, uređaji su pogodni za korišćenje sa većinom tečnih herbicida. Prednosti MANKAR® ULV sistema za prskanje je što se mogu koristiti posebno za slučaj folijarnih herbicida, pogotovo kada je suštinski neophodna zaštita gajenih biljaka od oštećivanja putem kontakta sa herbicidima. 

U praksi, korišćenje uređaja sa glifosatom i dalje predstavlja najširi oblik upotrebe. Uz to, postoje mnogobrojni drugi herbicidi koji se primenjuju putem MANKAR® ULV uređaja za prskanje, kao što su oni sa aktivnom supstancom glufosinat (npa. Basta®) i smese 2,4-D, mecopron-P, MCPA i dicamba (npr. Banvel® M). Različita praktična testiranja su demonstrirala pogodnost za druge herbicide. 

Bilo koji primenjeni proizvodi moraju imati specifične zvanične oznake odobrenja u zemlji u kojoj želite da ih koristite legalno. Molimo vas da se konsultujete sa vašim savetnikom za pesticide. 

MANKAR® tehnologija i prednosti
Tehnologija:

Svi MANKAR® sistemi prskanja se baziraju na ULV (ultra-niski-volumen) tehnologiji, što znači da imaju "posebno male (izlazne) količine". To je nastavak razvoja CDA (controlisna aplikacija kapljice) tehnologije, pri čemu, u poređenju sa konvencionalnim procesima prskanja, manje kapljice tečnosti mogu biti generisane uz ujednačenu veličinu. Veličina kapljice (ili najbliži spektar njene veličine) je tako prilagođena površini na koju se primenjuje. 

Osnovni element svih MANKAR® ULV uređaja za prskanje je segment obrtne mlaznice patentirane od strane Mantisa.

Definisana zapremina hemijskog rastvora se prenosi preko pumpe ili mernog ventila do segmenta obrtne mlaznice, koja generiše kapljice u okviru veoma uskog spektra veličina (približno 35 – 45 mikrona). Rotirajuća mlaznica ne prska u krug, već samo vertikalno nadole iz segmenta koji je podesiv po svojoj širini. Višak herbicida koji je distribuiran izvan ovog segmenta se ponovo usmerava nazad u rotirajući disk, tako eliminišući gubitak i preterano prskanje. 

Korišćenjem ove mlaznice, herbicidi mogu biti primenjeni u nerastvorenom stanju. Kapljice se ispuštaju bez pritiska i vertikalno nadole, tako stižući do tačno određneog mesta gde su potrebne. Poklopac prskalice sprečava dodatno raspršivanje nastalo usled vetra. Širina prskalice se može podesiti kod mlaznice na širinu od 10 do 55 cm tako da, u zavisnosti od površine primene, tačno potrebna širina može biti realizovana opremanjem uređaja prskalice sa jednom ili više mlaznica.

 Prednosti MANKAR® ULV sistema za prskanje:

- Veoma precizan, oštar izlaz uz gotovo minimalan rizik od skretanja, štedi novac uz očuvanje životne sredine i čuvanje gajenih biljaka!
- Niska potrošnja herbicida zahvaljujući ULV tehnologiji, ekonomična i ekološka (i do 80% niža potrošnja herbicida!)
- Optimalno pokrivanje herbicidima usled strogo definisanog spektra veličine kapljica. Posebno efikasna iskorišćenost aktivne supstance!
- Značajno smanjena težina zbog nerstvorene aplikacije. Niži stepen sabijanja zemljišta, smanjen nivo bola u leđima!
- Nije potrebno mešanje niti merenje herbicida niti je potrebna voda. Štedi vreme! Nezavisnost od izvora vode!
- Pogon predstavljaju punjive baterije ili pogon vozila (DC / DC konvertor). Niska potrošnja energije, veoma tih!
- Može biti adaptiran za različite oblasti primene zahvaljujući raznolikosti modela uz različite širine prskanja.

Optimalni uređaj za prskanje dizajniran tačno za VAŠE potrebe primene!