MIRABELLE F1


Mirabelle F1 je vrlo ran patenokarpni bradavičasti hibrid snažnog habitusa i visokog prinosa. Prednost Mirabelle je da u odnosu na druge hibride u ranoj proizvodnji zameće veći broj plodova po kolencu. Plodovi su odnosa 3,3:1 dužina naspram širine, bez gorčine su i imaju jako lepu zelenu boju i pravilan cilindrični oblik.

Rezistencija: Sc, CMV, PM

 Seme kornišona

_____________________________________________________________________________


LEVINA F1


Levina F1 je standardan Seminisov mix kornišon za proizvodnju na otvorenom polju. Biljka je bujna sa brzim porastom i dobrom produkcijom plodova. Stizanje je srednje rano, a odnos dužine i širine plodova je 3:1.

Rezistencija: Sc, CMV, PM_____________________________________________________________________________

REGAL F1

Veoma prilagodljiv i zahvalan hibrid za gajenje. Krupnobradavičasti plodovi bez gorčine. Mogu se pustiti da prerastu i tada se prodaju kao salatari. Preporučuje se za proizvodnju na otvorenom polju.


_____________________________________________________________________________

AJAX F1

Snažna biljka sa tolerancijom prema visokim temperaturama i sušnim uslovima proizvodnje. Vrlo plodonosan hibrid pretežno ženskih cvetova. Preporučuje se za klasičan način proizvodnje kao i za gajenje na špaliru. Vodeći hibrid krastavaca kornišona u svetu za različite namene.

Rezistencija: HR: Px, Ccu,; IR: CMV


_____________________________________________________________________________

DOLOMIT F1

Biljka snažnog porasta za klasičan način proizvodnje kao i za gajenje na špaliru. Stabilan prinos tokom cele sezone. U berbi daje vrlo visok procenat plodova I i II klase. Sporiji rast plodova sprečava pojavu prezrelosti. Dugački, tanki i ujednačeni plodovi.

Rezistencija: HR: Px, Ccu; IR: CMV


_____________________________________________________________________________

PROFI F1

Partenokarpni rani hibrid. Visok potencijal rodnosti. Snažna biljka otvorenog tipa, dobre regeneracije. Stabilan i pouzdan u različitim uslovima proizvodnje. Odličan kvalitet plodova, idealnog oblika i optimalnog odnosa širine i dužine 3:1. Veoma ujednačeni plodovi zelene boje, cilindričnog oblika, pravi i čvrsti koji se lako beru

Rezistencija: HR: Px, Ccu; IR: CMV


_____________________________________________________________________________

REZISTENCIJA

CMV - Virus mozaika krastavca

Ccu - Krastavost plodova

CVYV - Virus žutih nerava krastavca

ZYMV - Virus žutog mozaika tikvice

Co - Antraknoza

Px - Pepelnica (Podosphaera xanthii)

Pcu - Pseudoperonospora cubensis

Psl - Bakterijiska pegavost