Alamina RZ F1 100s
1.170,00 RSD
...

Alamina RZ F1 Ovo je najraniji hibrid u asortimanu, što znači da je njegova ranostasnost usporediva sa poludeterminantnim varijetetima. Plodovi su oko 170-220 grama, okrugli, tamno crveni,

Attiya RZ F1 100s
1.170,00 RSD
...

Attiya RZ F1 Izvanredan varijetet sa vrhunskim kvalitetom ploda. Prosečna veličina ploda je oko 220-250 gr. Nije osetljiv na pucanje. Otvorenog habitusa, izbalansirana biljka sa srednjim inte

Manusa F1 1000s
19.950,00 RSD
...

Manusa RZ F1  Novi pink paradajz Rijk Zwaan-a! Izuzetno ukusan, mase od 250-300 g, plodovi ne pucaju čak ni u drugom ciklusu sadnje. Lako se transportuje i može da se čuva u skladištu

Ofira F1 250s
1.060,00 RSD
...

Ofira F1 Determinantni (niski) hibrid srednjeg dospeća, namenjen gajenju na otvorenom polju bez oslonca i jesenjoj plasteničkoj proizvodnji. Biljka je snažna sa razvijenim korenovim sistemom i dob

Viva F1 250s
2.950,00 RSD
...

Viva F1  Viva F1 je novi indeterminantni (visoki) hibrid, namenjen gajenju u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju, snažne biljke i dobre otpornosti. Potencijal je veliki i na

Paronset F1 500s
8.380,00 RSD
...

       Paronset F1  Hibrid otporan na vrlo opasni virus pegavog venuća paradajza (TSWV). Proleće - leto u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju uz naslon. Ind

Mamston F1 500s
6.720,00 RSD
...

Mamston F1  Atraktivan paradajz u „pink“ tipu. Ujednačeni, ukusni i čvrsti plodovi Jaka biljka i sa tolerancijom na virus (TYLCV). Hibrid lak za proizvodnju bez posebnih zahtev

Delfine F1 500s
6.370,00 RSD
...

Delfine F1 Toleriše greške u proizvodnji i trpi i nešto više soli u zemljištu. Srednje rani indeterminantni hibrid za plastenike i otvoreno polje. Stablji

Bobcat F1 1000s
4.720,00 RSD
...

Bobcat Najprodavaniji hibrid u segmentu niskih hibrida paradajza. Srednje rani hibrid niski (determinantni) mesnati paradajz (beef tip). Razvija jaku i zdravu stabljiku u obliku grma koja se ne p

Sakura ez F1 250s
6.070,00 RSD
...

Sakura ez F1 Hibrid trešnjolikog paradajza (cherry), snažnog, otvorenog tipa porasta, ali kompaktne biljke sa relativno kratkim internodijama. Zameće veliki broj udvojenih, vrlo dugih, pra

Buran ez F1 500s
3.800,00 RSD
...

Buran ez F1 Snažnog porasta i jakog vegetativnog vrha, poluotvorenog habitusa. Veoma dobro zameće duge cvetne grane sa vrlo krupnim (230-250 g), mesnatim, sjajnim i kvalitetnim plodovima.  P

Berberana ez F1 500s
6.600,00 RSD
...

Berberana ez F1 Rani hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa. Odličnog ukusa, izuzetne boje i sjaja, pravilnog oblika i veličine. Vrlo krupni (250-280 g) i mesnati plodovi, izuzetne ujedn