Merni instrumenti

U našem prodajnom programu nalaze se i merni instrumentikoji su važan oslonac u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivredni termometri,

Baštenski i drugi ukrasni termometri
Termometri za proizvodnju alkohola i vina

Termometri za sobnu ili spoljnu upotrebu 
Metalni, drveni, plastični, stakleni, kameni i sl. termometri
 
Elektronski-digitalni termometri


Pored termometara,barometara i hygrometara različite namene i oblika u ponudi su i drugi merni
instrumenti specifične namene, a to su pre svega:
Profesionalni pH i EC merači
Merači količine padavina,
Tajmeri,
Kompasi,

Ekslov širomer kojim se odredjuje sadržaj šećera u voćnoj širi na bazi različitih gustina.