Specijalno razvijena cev za već postojeće zasade, velike zelene površine i polja, BLUELITE-AGRI sastoji se od gumene cevi i vunenog omotača. Postavlja se direktno u redove, a ugradnja se može vršiti mašinskim putem.

BLUE
LITE-AGRI + je gumena cev obložena vunom sa dodatno ugrađenim trakama sa strane koje služe za raspoređivanje vode.

Ugradnjom BLUELITE-NET sistema smanjuje se zapletenost korena i povećava rastresitost zemljišta pa se pritom redukuje i površinska obrada.