Mi dovodimo vodu direktno u koren
DIREKTNO PODZEMNO NAVODNJAVANJELITE-DRAINS su moderno i povoljno rešenje za direktno navodnjavanje i provetravanje vaših biljaka.

Sa manje materijala postići više efikasnosti – to je osnovna ideja i svrha naših proizvoda.

Sa LITE-DRAINS nudimo Vam paket proizvoda, koji Vaše biljke ne samo da optimalno navodnjava i provetrava, već istovremeno omogućava prostor za rast, ukorenjavanje i uspevanje Vaših biljaka, posebno u nepovoljnim uslovima poput erozije, suše, blata i nagiba.

Povoljno, efikasno i jednostavno za ugradnju!

Naši visokokvalitetni geotekstili imaju ekstremno veliku sposobnost vodopropusnosti i čuvanja vode, s obzirom da se materijal do 90 % sastoji iz otvorenih vazdušnih pora, koje su povezane jedna sa drugom. Time su voda i vazduh direktno usmereni ka korenu biljke i tamo se zadržavaju. Voda je vrlo efikasno iskorišćena: npr. velika količina vode prilikom zalivanja u početnom natapanju gradskih stabala se skuplja u korenovoj zoni i time se intervali navodnjavanja produžavaju. 

LITE-DRAINS smanjuju isparavanje kao i zapletenost korena i time se takođe redukuju troškovi obrađivanja površina.

LITE-DRAINS su zbog optimalne upotrebe materijala povoljne. One su jednostavne, ugrađuju se bez problema i sa svojim inovativnim dizajnom otvorene i čvrste mrežne forme mogu se primeniti u svim vrstama proizvodnje i održavanja. Naše mreže mogu se 4-5 puta razvući u širinu! Na taj način Vi štedite materijal i smanjujete troškove. Naši proizvodi su dostupni u tri varijante : trajni i ponovo upotrebljivi od polipropilena (PP),

100 % biološki razgradiv iz poliaktida (PLA) (5-10 sezona) i drveno vlakno (1 sezona).