Specijalno sredstvo za otpuštanje
Vodorastvorivo sredstvo za otpuštanje na biljnoj bazi za bitmensku i asfaltnu industriju

Antihaft - Super Plus je biološki razgradivo sredstvo za otpuštanje na biljnoj bazi. Na osnovu ekološkog sastava Antihaft-a umanjuje se štetnost prema životnoj sredini u odnosu na sredstva za otpuštanje koja su u upotrebi, jer mikroorganizmi u biološkim prečišćivačima sve sastojke Sredstva protiv lepljenja - Super Plus potpuno rastvaraju.  

Primena: 

Sredstvo za otpuštanje vrelog i tečnog asfalta. Sredstvo protiv lepljenja - Super Plus koristi se u obliku emulzije rastvorene u odnosu oko 1:20. Pri tome se postiže izuzetna učinkovitost na trasnportna sredstva, mašine i gumene valjke. Takođe je moguća upotreba kao sredst-vo za otpuštanje u mešaonama betona, kao i mešalicama za za beton i pumpe za beton u odnosu 1:15 do 1:10. Mešati samo količine koje će se potošiti u vremenu jednog radnog dana.
 
Prednosti:

-           100 % biološki razgradiv
-           podnošljiv na koži, upotrebljiv u vodotocima i područjima pod za- štitom
-           vrlo dobra učinkovitost otpuštanja
-           jeftinije od dizel goriva