MANKAR®- Roll – uređaji u obliku kolica na guranje za udobno rukovanje kod obrade u redovima 

Zbog toga što se sistemi za prskanje iz MANKAR®-Roll grupe guraju kao kolica, izuzetno su pogodni za pokrivanje velikih površina zemljišta obrađenog u redovima kao i staza i trgova/parkinga sa površinama sa tvrdim pločama. Usponi i padine nisu problem zahvaljujući maloj težini uređaja od 12,5 do 22,0 kg (uključujući herbicide, u zavisnosti od veličine kapuljače prskalice i pogona pumpe). Širine prskalice su dostupne od 30 do 110 cm. U zavisnosti od kapuljače prskalice, širina prskanja je ili prethodno definisana ili manuelno podešena u specifičnom okviru ili se automatski prilagođava nakon kontakta sa preprekama. 

Postoje tri osnovne karakteristike – pored varijanti kapuljače prskalice – u okviru različitih modela: 

Merenje herbicida:

Dostupni su alternativni načini merenja putem pumpe na pogon točka ili pumpe na električni pogon. 

Veličina točka:

Sistemi za prskanje imaju točak ili od 40 cm ili od 56 cm. 

Pozicija kapuljače prskalice:

Na većini modela, kapuljača prskalice je smeštena centralno, iako nekoliko modela takođe imaju i bočne produžetke. 

mankar-roll mankar-roll