Slonovo Uvo 100 gr
Cena na upit
...

Slonovo Uvo  Slonovo uvo je sorta koja je proizvedena 90-tih godina u Srbiji. Definitivno spada u sortu jako prinosne paprike. Jedan struk u povoljnim uslovima (dobro đubrenje, zalivanje r

Amanda 50 gr
Cena na upit
...

Amanda  Amanda je sorta sa debelim mesom. Spada u sortu bele paprike i odličana je za plastenički uzgoj kao i vanjski, stim da u plasteniku prinos moze bit i duplo veći. Paprika ima debelo,

Nešina F1 250s
Cena na upit
...

Nešina F1  Novi hibrid paprike u tipu Kapia od Superiora. Može se gajiti u zaštićenom prostoru, u špaliru ili na otvorenom polju. Viseći plodovi su mesnati, slatki,

Green Field F1 250s
Cena na upit
...

Green Field F1 Green Filed F1 je visokorodan hibrid u tipu Slonovog uva. Biljke su snažne, bujne, tolerantne na stresne uslove, sa jakim bočnim granama. Plodovi se lako ljušte, mesnati

Amy 1000s
Cena na upit
...

Amy  Sorta špicaste babure. Kraljica paprike otvorenog polja. Sorta je veoma rana, sa plodovima bele boje, sazreva u crvenu boju. Stabilni visoki prinosi, jaka otpornost prema bole

Zeline F1 500s
Cena na upit
...

Zeline F1  Nova hibridna slatka paprika. Biljke su jakog porasta, plodovi sazrevaju iz svetlo zelene boje u tamno crvenu boju. Poseduju 2-3 komore. Težina plodova oko 150-180 gr. Proizvodn

Iva F1 250s
Cena na upit
...

Iva F1  Rana ljuta paprika. Plodovi u gornjem delu blago naborani i imaju svetlo žutu boju. Biljke su izrazito generativne, tokom cele sezone ima jako puno zametaka. Dužina plodova: 22-2

Marbella F1 500s
Cena na upit
...

Marbella F1  Rani hibrid bele blocky paprike. Zbog jakog korenovog sistema i kratkih internodija, ovaj hibrid se uspešno može gajiti i bez potpore. Veoma dobro zameta, visok procena

Claudius F1 500s
Cena na upit
...

Claudius F1  Srednje rana slatka paprika, bledo zelene boje. Jak korenov sistem omogućava gajenje i na slabijem zemljištu. Viseći, krupni plodovi su veoma traženi na pijacama. Tež

Barut F1 500s
Cena na upit
...

Barut F1  Jalapeno tip paprike. Jaka biljka, kratkih internodija, rana, visokog prinosa.Plodovi su veoma ljuti, visokog kvaliteta, dužine 8 - 10 cm, glatke površine, tamno-zelene boje.

Cecilia F1 500s
Cena na upit
...

Cecilia F1  Babura tip paprike, snažna i kompaktna biljka, velika tolerancija na hladno vreme Visok prinos. Odlična tolerancija na TSWV. Plod sladak, svetle, kremaste boje, debelog mesa sa

Elmas F1 500s
Cena na upit
...

Elmas F1  Madjarski tip paprike, snažna biljka, kratkih internodija. Jake bočne grane, vrlo visok prinos. Slatka, kremaste boje, duzine 16-18cm, konustog oblika, dugi rok upotrebe (LSL) Pro