ESKENDERANY F1


Eskenderany F1 je vrlo rana, svetlo zelena tikvica pravilnih plodova dužine od 16-19cm. Biljka je generativna, otvorenog habitusa, snažna i izuzetno dobre produkcije koja dostiže 1 plod po biljci dnevno. Može se gajiti tokom cele godine ali je najzastupljenija u najranijoj prolećnoj proizvodnji gde je po prinosu i kvalitetu vodeći hibrid kod nas.


Rezistencija: ZYMV, WMV

 Seme tikvice

_____________________________________________________________________________


SCILLY F1

Scilly F1 je novi, rani hibrid iz Seminisove selekcije tikvica. Plodovi su svetlo zelene boje, vrlo lepog oblika, dužine 18-21cm. Biljka je bujna, otvorenog habitusa sa lakim pristupom plodovima. Produkcija je odlična, a kao jedna od bitnijih karakteristika je otpornost na viruse koji postaju sve veći problem u letnjoj i jesenjoj proizvodnji.

Rezistencija: ZYMV, WMV


Seme tikvice

_____________________________________________________________________________

PASCAL F1

Veoma jaka biljka koja odlično podnosi stresne uslove u proleće tako da je moguća veoma rana proizvodnja. Plodovi su cilindrični svetlo zelene boje. Izuzetno dobro zametanje obezbeđuje visoke prinose.

Rezistencija: WMV, ZYMV, Px

_____________________________________________________________________________

HEROE F1

Bujna energična biljka namenjena za plasteničku proizvodnju, ali zbog dobrog podnošenja stresnih uslova i otpornosti na bolesti, dobre rezultate postiže i na otvorenom polju. Plodovi su sjajni, svetlo zelene boje, cilindrični.

Rezistencija: WMV, ZYMV, Px


_____________________________________________________________________________

EZRA F1

Veoma kvalitetan i fleksibilan hibrid, pogodan za ranu plasteničku, ranu i kasnu proizvodnju na otvorenom. Ravnomerno stizanje, sa izvrsnim rasporedom plodova, odlično zametanje. Plodovi svetlo, krem-zeleni (10-14 cm). Prinos, oblik, boja, kvalitet – dobitna kombinacija koja joj je osigurala primat na našem tržištu.


_____________________________________________________________________________

TOSCA F1

Rani hibrid visokog rodnog potencijala. Ujednačeni cilindrični plodovi intenzivne tamno zelene boje sa otpornošću na pepelnicu.

Rezistencija: Px


_____________________________________________________________________________

ONE BALL F1, CUE BALL F1, EIGHT BALL F1

Tri veoma zanimljive tikvice pripadaju grupi okruglih zucchini tikvica. Različitih su boja od žute (One ball), preko svetlo zelene (Cue ball) do tamno zelene (Eight ball). Ranostasne, izuzetnog kvaliteta i ukusa pogodne su za različite načine primene u ishrani. Stablo je žbunastog oblika, plod se nalazi na svakoj grani i nakon cvetanja veoma brzo raste. Uniformnost oblika, veličine, ranostasnot kao izrazena otpornost na bolesti glavne su odlike ovih hibrida.

Rezistencija: WMV, ZYMV


_____________________________________________________________________________

Rezistencija:

WMV - Virus mozaika lubenice

ZYMV - Virus žutog mozaika tikvice

CMV - Virus mozaika krastavca

Px - Pepelnica