Rezervoar za vodu u blizini korena

LITE-STRIPS su rezervoari za vodu u čvrstoj formi, koji se jednostavno ugrađuju u tlo ili mešaju sa supstratom (2-10% zapremine). Na ovaj način se rezervoar za vodu nalazi direktno u blizini korena, a ne npr. na površini saksije. Biljke mogu mnogo lakše i mnogo efektivnije pristupiti vodi prilikom procesa navodnjavanja. Otprilike 7 cm dugi, patentirani, štapići čvrste vune, čuvaju vodu, kada je tlo mokro i provode vodu
u periodu suše 100 % u zonu korena. Biljke usvajaju vodu tačno tada, kada im je to potrebno. Intervali zalivanja postaju duži i biljke
su optimalno snabdevene vodom. 10 l LITE-STRIPS mogu da upiju do
9 l vode i mogu se upotrebiti više puta.