AVOLA

Avola je najranija sorta graška. Stiže za 57 dana nakon setve. Predstavlja idustrijski standard po pitanju ranostasnosti, prinosa i kvaliteta. Visina biljke je 65 cm, zrna su krupna i sadržaj šećera je visok.
Rezistencija: F1

 Seme graška