-----INDETERMINANTNI (VISOKI) HIBRIDI-----

 

MELODIA F1

Melodia F1 je vrlo rani hibrid krupnih plodova. Biljka je snažnog i brzog porasta sa kratkim internodijama. Plodovi su težine 200 - 250g a odlikuje ih dobar ukus, boja i ujednačenost. Pokazala je dobru toleranciju na niske temperature i prilagodljivost na različite uslove i načine proizvodnje. Preporučuje se za vrlo ranu proizvodnju u tunelima i staklenicima sa i bez grejanja kao i za ranu njivsku proizvodnju.

Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N


Seme paradajza

_____________________________________________________________________________

BIG BEEF F1

Big Beef F1 je rani indeterminantni paradajz beef tipa. Biljke su zdrave i snažne. Plodovi su krupni, ovalni, crvene boje, odličnog ukusa i srednje čvrstine. Ranostasnost u kombinaciji sa krupnoćom plodova i odličnom otpornošću na bolesti čine Big Beef F1 hibridom pogodnim za različite uslove proizvodnje.

Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N, ASC, St 4


Seme paradajza   Pogledaj u prodavnici

_____________________________________________________________________________

AMATI F1

Amati F1 je rani hibrid plodova srednje krupnoće odličnog ukusa i dobre ujednačenosti. Biljke su jake, kompaktnog i otvorenog habitusa. Univerzalan hibrid za proizvodnju u plastenicima, nižim tunelima kao i na otvorenom polju koji daje podjednako dobre rezultate kako u ranoj tako i u letnjoj i jesenjoj proizvodnji.

Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N, LM

Seme paradajza   Pogledaj u prodavnici

 _____________________________________________________________________________

OPTIMA F1

Optima F1 je srednje rani indeterminantni paradajz okruglih plodova težine 200 250g. Biljke su srednje snažne sa dobrom pokrivenošću. Plodovi su čvrsti, lepe boje i odličnog ukusa. Pogodan je za gajenje u tunelima, nižim plastenicima i na polju, varijetet za sve uslove.

Rezistencija: ToMV, V, F1, F2, N

Seme paradajza

_____________________________________________________________________________

MATIAS F1

Matias F1 je rani hibrid, krupnih plodova namenjen za najraniju proletnju kao i za jesenju proizvodnju u plastenicima sa i bez grejanja. Vrlo je prilagodljiv na različite uslove gajenja. Plodovi su krupnoće oko 250g, vrlo ujednačenog kvaliteta, lepe crvene boje i bez zelene kragne. Odlikuje se kratkim internodijama i visokom otpornošću na bolesti.

Rezistencija: ToMV/Ff:1-5/Fol:0-1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

Seme paradajza

_____________________________________________________________________________

CRISTAL F1

Stariji visoki hibrid koji je zadržao svoje mesto na tržištu zahvaljujući odličnom ukusu i lepoj crvenoj boji. Rani hibrid sa plodovima težine 140-160g.

Rezistencija: ToMV, Va:0, Vd:0, Fol:1.2, Ff:A-E

____________________________________________________________________________________________

BERBERANA F1

Berberana je rani hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, vrlo krupnih (250-280 g) i mesnatih plodova, izuzetne ujednačenosti. Odličnog ukusa, izuzetne boje i sjaja, pravilnog oblika i veličine, što uz visoku otpornost na bolesti, a naročito na sivu trulež čini ovaj hibrid posebno atraktivnim.Gaji se isključivo na jedno stablo i daje veoma visoke prinose namenjene lokalnoj pijaci. Zbog izuzetne prinosnosti i visoke adaptibilnosti ovaj hibrid se gaji u svim glavnim povrtarskim reonima u Srbiji i regionu.

Rezistentnost: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

_____________________________________________________________________________

BURAN F1

Buran je snažnog porasta i jakog vegetativnog vrha, poluotvorenog habitusa. Veoma dobro zameće duge cvetne grane sa vrlo krupnim (230-250 g), mesnatim, sjajnim i kvalitetnim plodovima. Preporučuje se za rano gajenje u boljim plastenicima sa pasivnim dogrejavanjem, ali i za drugu setvu. Prema izgledu i karakteristikama ploda najbliži je Belle-u od koga je u prednosti zbog intenzivnije boje, ravnomernijeg, daleko bržeg i koncentrisanog zrenja, ali i zbog povećane tolerantnosti na bolesti i nematode. Posebno dobre rezultate postiže u visokim tunelima sa duplom folijom i bočnim otvaranjem i na površinama sa čestim gajenjem paradajza i pojavom bolesti, gajenjem na veći broj cvetnih grana. Kalemljen rasad se preporučuje za celogodišnje gajenje.

Rezistencija: HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

_____________________________________________________________________________

BELLE F1

Belle je snažan, hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, krupnih (220-270 g), mesnatih plodova. Vrlo uniformni, okrugli plodovi po obliku i veličini, intenzivne su crvene boje i sjaja i nenadmašne čvrstine i dužine čuvanja. Preporučuje se za gajenje na 5-6 cvetnih grana, ali odlične rezultate daje i u najprofesionalnijim tehnologijama gajenja na inertnim supstratima sa hidroponskim načinom ishrane. Ima malo rastojanje između internodija zbog čega se gaji i u najjednostavnijim tunelima. Kod zamorenih i zaraženih zemljišta treba prilagoditi ishranu kalijumom da bi se izbeglo neravnomerno sazrevanje (blotchy ripening).

Rezistencija:HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

_____________________________________________________________________________

AMANETA F1

Vrlo rani hibrid snažnog porasta, poluotvorenog habitusa, veoma pogodan za uzgoj na više cvetnih grana i duži (celogodišnji) period u visokim blok plastenicima. Posebno mu odgovaraju kisela i neutralna zemljišta, lakog mehaničkog sastava. Snažan vegetativni vrh izuzetno pogoduje gajenju u hidroponskom sistemu ishrane, posebno ukoliko se koristi kalemljen rasad. Plodovi su okrugli, čvrsti, težine 200-220 g. Amanetu odlikuje izuzetno dobro zametanje i perfektna oplodnja i u vrlo teškim, čak i ekstremnim temperaturnim uslovima. U gajenju na otvorenom polju ima mnogo kraće internodije stabla i kompaktniji izgled biljke. Plodovi visoke ujednačenosti imaju veoma atraktivan izgled, visok briks preko 6,0 jedinica, a odličana izbalansiranost odnosa šećera i kiselina mu daje harmoničan, neponovljivi ukus. Dugi listići peteljke ostaju sveži i lepi i po nekoliko dana.

Rezistentnost: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

_____________________________________________________________________________

VIVA F1

Viva F1 je  indeterminantni hibrid namenjen gajenju u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju. Zahvaljujući svojoj ranostasnosti, potencijalu rodnosti i superiornom kvalitetu ploda ovaj izuzetni hibrid zauzeo je značajno mesto u proizvodnji u svim povrtarskim regionima. Vivu preporučujemo svim proizvođačima koji žele izuzetno rani hibrid, visok rani prinos i odličan kvalitet ploda. Težina ploda je 240-300 g.

Rezistentnost: V, F1, F2, T0MV, TSWV, N, C5


_____________________________________________________________________________

NEMO NETTA F1

Visoki hibrid namenjen gajenju u staklenicima, plastenicima i na otvorenom polju. Karakteriše ga jak korenov sistem, snažno stablo sa bujnom vegetativnom masom i izuzetna otpornost. Na grozdu se javlja 7-12 normalnih cvetova sa odličnim zametanjem. Plodovi su okrugli, crvene boje mesa i spoljašnjosti. Težina plodova je 160-220g. Posebna odlika ovog hibrida je sposobnost dugotrajnog čuvanja.

Rezistentnost: V, F1, F2, TMV, N

_____________________________________________________________________________

AMERIGO F1

Veoma rani indeterminantni hibrid za plasteničku proizvodnju. Odlikuje se veoma lepim i ujednačenim plodovima na svim spratovima, bez deformisanih plodova u ranoj proizvodnji. Prosečna težina ploda 200-220g sa kratkim internodijama i srednje razvijenom lisnom masom.
Rezistentnost: ToMV / FoL:0,1 / Vd: 0 / TSWV / Mi

_____________________________________________________________________________

IZMIR F1

Odličan za celogodišnju proizvodnju zbog odlične oplodnje i dobrih osobina rezistentnosti. Rani paradajz za prolećnu i posebno letnju proizvodnju kad su ekstremno visoke temperature. Standardni tip neograničenog rasta za proizvodnju preko 7 grozdova. Dobra energija rasta, optimalan odnos lišća i plodova. Plodovi su pravilnog oblika, ujednačeni, lepe crvene boje i visoko naglašenog sjaja

Težina ploda je 180-200 g. Odličan kvalitet mesa i tvrdoće, podnosi transport i rukovanje. Može se brati pojedinačno ili u grozdovima. Zadržava dugo atraktivan izgled na policama supermarketa. Odlično reaguje na fertirigaciju i ima velike potrebe za kalijumom.

Rezistentnost: HR = Ff: 1-5 ; Fol: 1, 2 ; TMV: 0 ; ToMV: 0-2 ; V IR = Nematode M


_____________________________________________________________________________

ŠAH MAT F1

 

Novi rani hibrid neograničenog porasta, namenjen za celogodišnju proizvodnju u objektima sa ili bez grejanja. Biljka je vrlo kompaktna, sa snažnim korenom i sa kratkim internodijama. Daje uniformne okrugle plodove, sjajne tamno crvene boje, prosečne težine 200-220 grama. Plodovi su vrlo čvrsti i dobro podnose transport i kraće čuvanje. Preporučujemo ga za setvu u periodu januar-april.

Rezistencija: ToMV, V, Ff, Fol, IR Ma, Mi, Mj

_____________________________________________________________________________

ATTIYA F1

Indeterminantni beef hibrid. Plodovi sjajno crvene boje, čvrsti, blago spljošteni. Težina ploda 220-250g. Neosetljiv na pucanje. Otvorenog habitusa, izbalansirana biljka sa srednjim internodijama. Generativni hibrid, što znači da mu je potrebno više vegetativnih podstreka nego prosečni varijeteti. Preporučuje se za prolećnu i jesenju proizvodnju u negrejanim objektima.

Rezistentnost: ToMV:0-2, TSWV, Ff:A-E, Fol:0.1, Va:0, Vd:0, MaMiMj


_____________________________________________________________________________

 

-----DETERMINANTNI (NISKI) HIBRIDI-----


_____________________________________________________________________________

FLORIDA F1

Florida F1 je srednje rani hibrid paradajza krupnih, kvalitetnih mesnatih plodova. Biljke su snažne sa dobrom pokrivenošću. Plodovi su okrugli, težine 200 - 250g, dobre čvrstine i dobre transportabilnosti. Florida 47 R se zbog svojih karakteristika može koristiti podjednako dobro za svežu potrošnju kao i za preradu.

Rezistencija: Va:0, Vd:0, Fol:0.1, Aal, Ss

Seme paradajza

_____________________________________________________________________________

MIRSINI F1

Mirsini F1 je novi determinantni hibrid paradajza, vrlo snažnih, visoko produktivnih biljaka, dobre pokrivenosti plodova i odlične tolerancije na bolesti. Plodovi su čvrsti, krupnoće 210 - 230g, jarke crvene boje i odlične otpornosti na pucanje. Mirsini F1 ima konstantno dobro zametanje i produkciju ujednačenih plodova tokom celog perioda proizvodnje.

Rezistencija: V, F1, F2, N, TSWV, ASC, St, TYLCV

______________________________________________________________________________

ALLIANCE F1

Rani niski hibrid, visokog rodnog potencijala. Okrugli plodovi podsećaju na domaći jabučar po boji i ukusu. Težina ploda 220-250g.

Rezistencija: Fol:1.2, Va:0, Vd:0, MaMiMj, Ss, TSWV


____________________________________________________________________________

LINDA F1

Determinantmi hibrid paradajza namenjen za gajenje na otvorenom polju bez potrebe kolčenja. Plodovi su čvrsti,ujednačeni, težine oko 250 – 300g, bez zelene kragne. Biljka je dosta bujna tako da odlično pokriva plodove sa mogućnošću dužeg stajanja posle branja.
Rezistentnost: Aal / Fol: 0,1 / Vd: 0

________________________________________________________________________________

BOBCAT F1

Srednje rani niski hibrid sa mesnatim plodom (beef tip). Razvija jaku i zdravu biljku u obliku grma gde se zaperci ne zakidaju. Lisna masa dobro pokriva plodove i štiti ih od sunca. Težina ploda je 200-300g, odlikuju se ujednačenošću, tvrdoćom i otpornošću na pucanje. Imaju dobar ukus i aromu, visok sadržaj suve materije. Preporučuje se za proizvodnju sa kratkim osloncem ili bez oslonca na foliji (2 biljke po m2). Ima odlično zametanje i produkciju ujednačenih plodova tokom celog perioda vegetacije.

Rezistentnost: HR= Fol:0-1, S/V/Va:0, Vd:0 IR=Ss


______________________________________________________________________________

 

-----PINK HIBRIDI-----


______________________________________________________________________________

PINK HEART F1

Visoki rani hibrid sa kratkim internodijama zbog čega treba voditi biljke na jednu granu uz obavezno zakidanje zaperaka. Po jednoj etaži formira 5-6 okruglih plodova roze boje bez zelene kragne izuzetnog ukusa. Težina plodova 220-250g.

Rezistentnost: ToMV, Ff:A-E, Fol:1.2, Vd


_________________________________________________________________________________

FUJI PINK F1

Veoma rani indeterminantni hibrid roze paradajza namenjen prvenstveno za ranu plasteničku proizvodnju. Odličnog ukusa i veoma dobre čvrstoće. Biljke dosta jake I prolagođene uzgoju u zatvorenom prostoru. Plod okrugao težine oko 200g.
Rezistentnost: ToMV:0-2/ Ff: A-E/ Fol: 0,1/ SS/ Vd:0/Mi

__________________________________________________________________________

Rezistencija:

 • ToMV - Virus mozaika paradajza - Tomato Mosaic Virus.race 0-2
 • V - Zeleno uvenuće (Verticilium Wilt)
 • F1 - Fuzariozno uvenuće paradajza rase 1 (Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici)
 • F2 - Fuzariozno uvenuće paradajza rase 2 (Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici)
 • TYLCV - Tomato Yellow Leaf Curl Virus
 • FCRR - Fuzariozno uvenuće paradajza (Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici)
 • N(Ma/Mi/Mj) - Nematode
 • St - Siva pegavost lišća (Stemphylium solani)
 • LM - Plesnivost lista paradajza (Cladosporium, Fulvia fulvum C5)
 • ASC - crna pegavost (Alternaria alternata f.sp.lycopersici)
 • TSWV - Virus bronzavosti paradajza (Tomato Spotted Wilt Virus)