Pored zalivnih sistema koji se uglavnom primenjuju u poljoprivredi, firma HEMCOF d.o.o Vam može ponuditi i zalivne sisteme za parkove, okućnice.

Nudimo Vam kompletnu uslugu od projektovanja do instaliranja zalivnih sistema. Potrebno je imati u vidu više ključnih stvari za izradu kvalitetnog sistema za zalivanje. Naši inženjeri Vam mogu pomoći oko čitavog projekta.

Subirigacija – podzemno navodnjavanje

Subirigacija je najbolji vid navodnjavanja jer se na taj način voda i hraniva distribuiraju direktno u zonu korenovog sisitema. Jedino kod ovog načina navodnjavanja nemamo gubitaka vode i hraniva na isparavanje, biljka ih odmah usvaja i kada se posmatraju eksploatacioni troškovi i rezultat ostvaren u proizvodnji, svakako da je subirigacija najisplativija.