Lite-Strips PP L/10 /L
Cena na upit
...

CENA ZA LITARLITE-STRIPS Rezervoar za vodu u blizini korena LITE-STRIPS su rezervoari za vodu u čvrstoj formi, koji se jednostavno ugrađuju u tlo ili mešaju sa supstratom (2-10% zapremine). Na

Lite-Strips PP M/6 /L
Cena na upit
...

CENA ZA LITARLITE-STRIPS Rezervoar za vodu u blizini korena LITE-STRIPS su rezervoari za vodu u čvrstoj formi, koji se jednostavno ugrađuju u tlo ili mešaju sa supstratom (2-10% zapremine). Na

Lite-Strips Bio5 M/5 /L
Cena na upit
...

CENA ZA LITARLITE-STRIPS Rezervoar za vodu u blizini korena LITE-STRIPS su rezervoari za vodu u čvrstoj formi, koji se jednostavno ugrađuju u tlo ili mešaju sa supstratom (2-10% zapremine). Na

Lite-Strips Bio1 M6 /L
Cena na upit
...

CENA ZA LITARLITE-STRIPS Rezervoar za vodu u blizini korena LITE-STRIPS su rezervoari za vodu u čvrstoj formi, koji se jednostavno ugrađuju u tlo ili mešaju sa supstratom (2-10% zapremine). Na