Sampson ez F1 250s
3.490,00 RSD
...

Sampson ez F1 Ima snažne i generativne vreže, koje dobro pokrivaju zemljište i zametnute plodove. Izuzetne je otpornosti na bolesti. Plodovi su jako teški i nabijeni, prosečne mase

Pluto F1 500s
6.490,00 RSD
...

Pluto F1OSOBINE HIBRIDA: Slična ATLASU F1, samo su plodovi manji. Uniformni plodovi tolerantni na pucanje. Odličan kvalitet mesa, pogodna za preradu i za svežu upotrebu. Težina ploda oko 1-1,5 k

Atlas F1 500s
3.900,00 RSD
...

Atlas F1 OSOBINE HIBRIDA: Visok nivo šećera i odličan ukus. Izuzetan radman mesa u odnosu na semenu ložu. Plodovi su postojani kako na parceli, tako i u skladištu. Dužina vege