Supstrati, saksije, kontejneri

Gotovi supstrati
Da bi postigli sigurnu i kvalitetnu proizvodnju, sve veći broj proizvođača okreće se savremenim načinima proizvodnje rasada, koji sa sobom nose mnogo manje rizika u odnosu na dosadašnji, tradicionalan način proizvodnje. To se pre svega odnosi na izbor i upotrebu kontejnera, saksija, hranljivih kocki sa jedne strane i širokog izbora primene specijalizovanih supstrata sa druge strane. Gotovi supstrati razlikuju se po sastavu, osobinama i nameni. Ono što je zajedničko za sve njih jeste fitosanitarna bezbednost, kojom se elimiše uticaj patogena, korova i insekata na sadnici rasada.
Kod rasada proizvedenog u kontejnerima, saksijama i slično,
ne oštećuje se korenov sistem, jer se mlada biljka prenosi na sadno mesto bez mehaničkih oštećenja korena.
Rasadi koji se dobiju iz kontejnera i specijalizovanih supstrata pokazuju sasvim druge kvalitetne osobine:
-brži porast rasada;
-stabljika je deblja;
-internodije su kraće;
-lisna površina je veca,
-ukupna sveža masa kao i sadržaj suve materije su znatno veći.
Proizvodnju rasada paprike, paradajza i patlidžana delimo u dva dela: setvu i pikiranje. U
prvom delu koriste se supstrati za setvu.
Setva se obavlja u kontejnere zapremine od 20 do 30 ml po ćeliji ili direktno u kadice.
Hemcof D.O.O.
Vrste supstrata u ponudi
Naši proizvodjači, u najvećem broju, nisu upoznati sa vrstama supstrata i njihovim karakteristikama.
Od velikog je značaja da saznaju kako prepoznati kvalitetan supstrat. To je
mnogo ozbiljnije pitanje nego što pojedinici misle.
Supstrate čine beli i crni treset, kompostirani organski
materijal, kokosova vlakna, i drugi organski materijali smešteni u različitim
odnosima u zavisnosti od namene smeše, a u njihov sastav takođe ulaze i
mineralne materije kao što su bentonit, vermikulit, perlit (ekspadirane čestice
mineralne gline), kvarcni pesak i najkvalitetnija vodorastvorljiva đubriva sa
svim neophodnim makro i mikroelementima. Zbijen, hladan i prevlažan supstrat
smanjuje uniformnost i brzinu nicanja i usporava inicijalni porast i razviće
rasada. Supstrat mora lako da se vlaži i da propušta vodu, mada ne sme ni
previše brzo da se isušuje, niti da stvara pokoricu. Hraniva u supstratu moraju
da budu vrlo kvalitetna i lako dostupna, kako ne bi došlo do pojave deficita u
ishrani ili eventualne toksičnosti nekih elemenata .
U pitanju su brojne kombinacije gotovih supstratnih smeša
različitih proizvođača, koje se razlikuju po svom sastavu, osobinama, nameni,
ali im je zajednička karakteristika da su fitosanitarno uglavnom potpuno bezbedni,
pa u tom smislu imaju ogromnu prednost u odnosu na tradicionalno korišćeni
kompost iz tople leje ili zgoreli stajnjak.
Dalje…
Na osnovu upotrebe, supstrate delimo na:
Supstrate za setvu:
Gotovi supstrati na bazi belog treseta Sastav: 100%
Nemački beli treset + makro imikro elementi (Mg, B, Cu, Mn, Mo, Fe i Zn)
1.TKS 1 SEED 225L (TKS 1)
Za setvu semena, ožiljavanje, sadnja u saksije manjeg prečnika, (pH 5.2 – 6.0,Instant okvašivač,fine strukture).

2.Floradur B Seed(Floradur B fine (70:30), super fine strukture, zima/proleće Pakovanje od 70L i 3000L.
      Za kontejnersku proizvodnju.

3.SMIX Supstrat Professional Typo S 1,5 (50:50), superfine strukture, leto/jesen. Pakovanje od 70L i3000L
      Za kontejnersku proizvodnju.

Supstrati saksije