BOLERO F1

Najbolji hibrid za dugo čuvanje. Predviđen je za glavnu sezonu i dugo skladištenje. Vegetacija 110-120 dana. Dužina korena je 18-22cm. Ima visok procenat suve materije. Hibrid je otporan na crnu pegavost i pepelnicu, tolerantan na bakterioznu plamenjaču, udubljenu pegavost korena i pegavost lišća.

________________________________________________________________________________

PRESTO F1

Hibrid koji daje visok prinos za kratko vreme. Spada u rane hibride sa vegetacijom od oko 85 dana. Ima gladak koren dužine 18-22cm. Odlikuje se otpornošću na pucanje i izuzetnom ujednačenošću.


________________________________________________________________________________

MAESTRO F1

Hibrid predviđen za glavnu sezonu i dugo skladištenje. Vegetacija oko 130 dana. Dužina korena 19-23cm. Koren ujednačen dobre boje, glatkoće. Hibrid otporan na crnu pegavost i pepelnicu, kao i na 'silvering' kod skladištenja. Tolerantan je na bakterioznu plamenjaču, udubljenu pegavost korena i mrkvinu muvu.