Sredstva za ishranu biljaka

Hemcof D.O.O. radi distribuciju najkvalitetnijih i najraznovrsnijih sredstva za ishranu bilja, raznih formulacija
i proizvođača:


NPK, UREA, KAN, AN

 • Kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, sa kalijumom u obliku sulfata, namenjena kao osnovna ili u prihrani.

 • Kompleksnamineralna đubriva u tečnom stanju namenjena za primenu preko lista (folijarno).

 • Kompleksna mineralna đubriva u obliku vodorastvorljivih soli, sa kalijumom u obliku sulfata, namenjena za primenu preko sistemaza navodnjavanje i preko lista (folijarno).

 • Kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, sa kalijumom u obliku sulfata, sa kontrolisanim oslobađanjem svih elemenata, a ne samo azota.

 • Kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, namenjena za primenu na sportskim terenima, igralištima za golf, javnim zelenim površinama, itd.

 • Pojedinačna ili kompleksna đubriva sa povećanim sadržajem mikroelemenata, namenjena za primenu preko sistema za navodnjavanje i preko lista (folijarno).

 • Entec® - Granulirano NPK đubrivo sa inhibitorom nitrifikacije (DMPP) i dodatkom MgO, S, B, Zn.

 • ORGANSKA GRANULISANA ĐUBRIVA

Proizvođača:

 • Petrokemija Kutina, Hrvatska

 • Compo, Nemačka,

 • TIMAC Agro Balkans, Roullier grup

 • Tradecorp, Španija

 • Yara, Belgija

 • Servalesa, Španija

 • Grogreen, Lemagro

 • DCM, Belgija, organskia đubriva, oplemenjivači i regeneratori zemljišta

 • Italpollina, Organska i organomineralna đubriva