TURBO F1

Rani hibrid dužine vegetacije 70-75 dana. Snažna biljka sa dugim klipovima (21 cm). Koncentrisano branje sa visokim ranim prinosom.


____________________________________________________________________________

SUNDANCE F1

Veoma rani hibrid zahvalan za gajenje. Dužina vegetacije 68-70 dana. Normalne slatkoće, dužina klipa 17-19cm. Sjajna cena ovaj hibrid posebno ističe na tržištu i ove godine.


____________________________________________________________________________

BONANZA F1

Veoma robusna biljka, često obrazuje 2 upotrebljiva kvalitetna klipa. Namenjuje se za svežu potrošnju i preradu. Hibrid normalne slatkoće sa vegetacijom 80-85 dana. Visina biljke do 200cm, dužina klipa 22-24 cm.


____________________________________________________________________________

SENTINEL F1

Otporan hibrid kvalitetnih klipova sa velikom količinom šećera (superslatki). Namenjuje se za svežu potrošnju i preradu. Dužina vegetacije 82-85 dana. Visina biljke 190-200cm. Dužina klipa 20-22cm.


____________________________________________________________________________

MAX F1

Srednje rani hibrid sa dužinom vegetacije oko 85 dana. Spada u grupu superslatkih hibrida. Snažna biljka koja pretežno formira 2 klipa dužine 19 cm.