Biološka zaštita

Hemcof D.O.O.

Biološka zaštita za sigurnu i kvalitetnu proizvodnju povrca i visoke prinose.

Koppert - Holandija: bumbari-polinatori i biološka zaštita

Biocontrol - Švajcarska: feromonski mamci i klopke

Italpolina - Italija: mikrobiološka đubriva

Mardenkro - Holandija: sredstva za senčenje plastenika