Haaga - serija 600

Haaga - serija 600 - za profesionalnu upotrebu

Haaga - serija 600

Haaga - serija 600 - za profesionalnu upotrebu


Na baterijski pogon - profesionalni pogon!
Bespotrebno guranje - samo vođenje.
Dupla performansa kroz patentirani Turbo mehanizam za čišćenje.
Moguća upotreba i bez beterije.
 
 
Haaga - serija 600 - za profesionalnu upotrebu Haaga - serija 600 - za profesionalnu upotrebu Haaga - serija 600 - za profesionalnu upotrebu
Haaga - serija 600 - za profesionalnu upotrebu

Proizvodi