Haaga - serija 870

Haaga - serija 870 - mašina za više namena - idealan za čišćenje snega i odstranjivanje grubog otpada

Haaga - serija 870

Haaga - serija 870 - mašina za više namena - idealan za čišćenje snega i odstranjivanje grubog otpada

Haaga - serija 870 Haaga - serija 870
 
 Haaga - serija 870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proizvodi