MAFEX - Silage

MAFEX - Silage

MAFEX - Silage

MAFEX - Silage

 

Za šta se upotrebljavaju MAFEX-Silage sistemi za prskanje? 

Mafex-Silage sistemi za prskanje upotrebljavaju se za aplikaciju tečnih pomoćnih sredstava za silažu (npr. Bon Silage, firme Schaumann GmbH) za vreme sečenja.

 

Gde i kako se montira MAFEX-Silage uređaj?

Zaštićena dizna jedinica montira sa na jednom pogodnom mestu seckalica na silažnom kombajnu pomoću jednog odgovarajućeg adaptera. 

Dizna se zahvaljujući svom specijalnom dizajnu ne može zapušiti. 

Kod John Deere silažnog kombajna dizna jedinica montira se npr. na ubrzivaču, tako se delovi biljaka pre istovara tretiraju sa aktivnim supstancama. 

Kod New Holland silažnog kombajna, u zavisnosti od godine proizvodnje, dizna jedinica može da se montira na valjku za uvlačenje ili na ubrzivaču. 

U osnovi je moguća montaža na svakom silažnom kombajnu (npr. Claas, Kronen, i druge). 

Moguća je i stabilna montaža npr. na transportnim trakama. 

Prednosti: 

-          Optimiranje procesa silaže 

-          Minimalna potrošnja sredstva za tretiranje 

-          Optimalna raspodela aktivnih supstanci 

-          Fleksibilna moguća montaža 

 

Način funkcionisanja 

MAFEX-Silage uređaj za fino prskanje baziran je na ULV-tehnologiji (Ultra Low Volume), preko kojeg se količina sredstva za tretiranje znatno umanjuje. Crevna pumpa koja ne zahteva mnogo održavanja i unapređena rotaciona dizna obezbeđuju optimalnu raspodelu aktivnih supstanci sa podjednakom veličinom kapljica. Uređaj se može – u zavisnosti od tipa silažnog kombajna – montirati veoma fleksibilno. 

Za postizanje optimalnog načina delovanja pomoćnog silažnog sredstva (npr. Bon Silage, firme Schaumann GmbH) potrebno je osigurati podjednaka raspodela aktivnih supstanci. 

Kod MAFEX uređaja stvaraju se uz pomoć specijalno razvijenih rotacionih diskova, pod dejstvom centrifugalne sile oko 30 miliona kapljica od 1 ml tečnosti. Na taj način postriže se optimalno delovanje. 

Jedna moderna upravljačka jedinica omogućava automatski „Priming“ (pripremu), tj. kotrolu svih funkcija, kao i transport tečnosti do dizne pre početka tretiranja. Željena količina može se podesiti na upravljačkoj jedinici. Za vreme upotrebe dizne, kontroliše se funkcija dizne i kod smetnji se izaziva alarmna funkcija. Kontrola protoka budi se opciono. 

 

KOMPONENTE

 

Kapacitet do maksimalno 500 t/h 

Povezivanje sa napajanjem (akumulatorom) pomoću jednog RG90 priključka ili utikačem SW20 za upaljače za cigarete. 

Dizna jedinica 

-          MAFEX rotaciona dizna sa zaštitnim kućištem 

-          Adapter za montažu (prikazan je adapter za Claas silažni kombajn, drugi adapteri su dostupni) 

-          Velina kapljice oko 45 mikrometara

 Upravljačka jedinica: 

-          Veliki displej 

-          Tastatura u foliji koja odbija vodu i prašinu 

-          Potpuno automatska priprema sistema 

-          Podešavanje protoka

-          Kontrola dizni 

-          Funkcija alarma

 

Jedinica pumpe: 

- Crevna pumpa kojoj nije potrebno veliko održavanje

- Kućište sa mrežnim napajanjem (ulazni napon 110-230 V, izlazni napon 15 V)

- Rezervoar od 10 l za preparat kojim se vrši tretiranje

- Držač jedinice pumpe od nerđajućeg čelika

mafex-silage mafex-silage
mafex-silage mafex-silage
Proizvodi