WS Compact

WS Compact

WS Compact

WS Compact

 

BioMant Aqua - WS Compact

Pristupačan, efikasan i kompaktan

BioMant Aqua WS-Compact priključuje se na normalan priključak vode i priključak struje od 230 V. Opciono je moguće i samostalni pogon sa jednom dodatnim rezervoarom vode i agregatom za struju na prikolici ili vozilu.

Veliki protok vode od 9 litara u minuti obezbeđuje jednu optimalnu radnu brzinu pri maloj potrošnji vode.

BioMant Aqua WS-Comapct štedi troškove i čuva okolinu. Atraktivna cena kupovine i ektremno mali troškovi od  € 0,01 – 0,03 € po mᒾ po jednom tretmanu su impresivni u poređenju sa drugim termičkim i mehaničkim metodama. Kompatan način izrade BioMant WS-Comapct uređaja idealan je i za upotrebu u baštama i manjim površinama, ali je pogodan sa svojim radnim kapacitetom do 2.000 mᒾ i za tretmane na velikim površinama. 

Prednosti:

- mali troškovi: efikasna alternativna metoda
- tih: pogon na struju (64 dB)
- jednostavan: rad sa samo jednim prekidačem
- 2u1: borba protiv korova i čišćenje pod pritiskom
- kompaktan: lak i jednostavan za upravljanje
- mnogostrano: na svim vrstama povrpina upotrebljiv
- delotvoran: samo 3-4 tretmana godišnje
- efikasan: tretiranje do do 2.000 mᒾ za jedan sat
aqua_ws-compact aqua_ws-compact
aqua_ws-compact aqua_ws-compact

Proizvodi