WS-I / WS-II

BioMant Aqua WS-I / WS-II

WS-I / WS-II

BioMant Aqua WS-I / WS-II

Za tretmane na velikim površinama 

BioMant Aqua WS-I i WS-II modeli su namenjeni za upotrebu na velikim površinama. Oni su koncipirani kao samostalno funkcionalni sistem, dodatni priključci za vodu ili struju nisu potrebni. 

WS-I modeli su opremljeni sa jednim gorionikom i optimiran za rad jedne osobe.

WS-II modeli poseduju dva gorionika i namenjeni su za velike radne površine ili za rad dve osobe sa šipkama. 

BioMant Aqua WS-I i WS-II modeli rade sa velikim protokom vode od 15 odnosno 30 l/min i obezbeđuju na taj način jednu optimalnu radnu brzinu pri maloj potrošnji vode. Voda stoji svuda na raspolaganju: voda za piće, voda iz bunara, voda sa izvora, voda iz kanala ili jarka… Rezervoar za vodu može jednostavno svuda da se napuni (sa pumpom i filterom). 

Prednosti:

Odgovaraju za svako vozilo

Svi modeli mogu da se isporuče sa vešanjem sa 3 tačke (kategorija 2) ili Euro - priključkom. Svi uređaji mogu da se isporuče sa montažnim ramom za montažu npr. na nosaču alata, elektro-vozilu, prikolicu ili pikap-u.

Stabilna temperatura vode

Temperatura vode u konvecionalnim uređajima  za suzbijanje korova sa vrelom vodom nije u potpunosti stabilna. To ima za rezultat da rezultati pri borbi protiv korova mogu biti veoma varijabilni. Ovi uređaji su opremljeni senzorskim TCS*-om, koji obezbeđuje jednu konstantnu temperaturu vode od 99,5 °C. Zahvaljujući TCS*-u može brže da se radi i konstantno postići dobar rezultat.

*TCS: Temperature Control System je upravljački kontrolni sistem temperature pri kojem broj obrataja pumpe reaguje na temperaturu vode.

Pogon na struju

Svi modeli mogu da se koristi potpuno na struju. 100% čisti pogon sistema je veoma tih (60-74 dBA), ne zahtevaju održavanje, štede energiju, nisu samo ekološki, već i štede troškove.

LPG zagrevanje vode

Kod dosadašnjih uređaja za suzbijanje korova vrelom vodom, voda se zagreva sa gorionicima na dizel (gorionici na dizel ispuštaju čađ koji su 8-9 puta jači nego kod putničkog vozila na dizel gorivo). LPG verzija opremljena je sa 100% čistim, ekološkim LPG gorionikom, koji ne ispuštaju čađ, ne zahtevaju velika održavanja, štede energiju i troškove.

Ekološki i ušteda troškova

Nema motora na benzin ili dizel, nema gorionika na dizel, nema ispuštanja čađi, nisu samo ekološki, već i štede troškove.

aqua-ws-I-II aqua-ws-I-II
aqua-ws-I-II aqua-ws-I-II


Proizvodi